Tie­to­suo­ja:


Rantalava Oy on si­tou­tu­nut suo­jaa­maan asiak­kai­den­sa yk­si­tyi­syyt­tä.

Ke­rää­mäm­me tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verk­ko­pal­ve­lui­den käytöstä ha­van­noi­tui­hin sekä ana­ly­tii­kan avulla joh­det­tui­hin tietoihin.


Käytämme tietoja:


* Hyvän asia­kas­ko­ke­muk­sen tar­joa­mi­seen

* Tuo­te­suo­si­tus­ten ja mark­ki­noin­nin pa­ran­ta­mi­seen

* Asia­kas­pal­ve­lun  ke­hit­tä­mi­seen


Re­kis­te­rin­pi­tä­jä ja sen yh­teys­tie­dot


Kä­si­tel­tä­vien hen­ki­lö­tie­to­jen re­kis­te­rin­pi­tä­jä­nä toimii:

Rantalava Oy (Y-tunnus: 3187196-8)
Mäntytie 9
66400, Laihia


Tie­to­suo­jas­ta ja hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lys­tä voit kysyä lisää säh­kö­pos­til­la:
jani.kujala@ran­ta­la­va­viih­de.fi


Ran­ta­la­van tie­to­suo­ja­se­los­te

Yhteys

Jani Kujala

Jani Kujala

Toimitusjohjaja, CEO

jani.kujala@rantalavaviihde.fi


Myynti & Mark­ki­noin­ti


Myynti & Markkinointi

myynti@rantalavaviihde.fi

+358 44 988 8653

Si­jain­tim­me

Mäntytie 9

66400 Laihia


+358 44 988 8653

myynti@rantalavaviihde.fi

Yh­teys­tie­dot:

Rantalava Oy, Rantalavaviihde

3187196-8 


Mäntytie 9

66400 Laihia

+358 44 988 8653

myynti@rantalavaviihde.fi  

Las­ku­tus­tie­dot:

VERKKOLASKUT:

Y-tunnus: 3187196-8 Verkkolaskuosoite: 003731871968 Operaattorin tunnus:(Säästöpankki): ITELFIHH


SÄHKÖPOSTILASKUT: Sähköpostiosoite: invoices@rantalavaviihde.fi


PAPERILASKUT: 

Saaja: Rantalava Oy 

Y-tunnus: 3187196-8 


Osoite: 

Mäntytie 9,

66400 Laihia

Demot:

Etsimme jatkuvasti artisteillemme uusia biisejä esitettäväksi ja levytettäväksi.

Mikäli sinulla on vapaana olevia demoja, voit lähettää niitä meille osoitteeseen:

demot@rantalavaviihde.fi