Ar­tis­tik­si Ran­ta­la­val­le?

iStock-1124732940_pienempi.jpg-me

Pe­rin­tei­ses­ti oh­jel­ma­toi­mis­ton tehtävänä on välittää ohjelmaa ja artisteja niitä tar­vit­se­vil­le asiak­kail­le. Ran­ta­la­va­viih­de välittää asiak­kaas­ta, ar­tis­tis­ta ja alasta!

Suomalainen iskelmä- ja tans­si­musiik­ki­maa­il­ma tarvitsee valovoimaisia artisteja. Suomessa on valovoimaisia artisteja, kukin oman artistiutensa ja musiikillisen urakaarensa eri vaiheilla. Osalla valo loistaa jo hyvinkin kirkkaana, osa vielä etsii katkaisijaa mistä sen saa päälle. Me tarvitsemme artisteja!


Rantalavaviihteellä kaikki toiminta on tavoitteellista. Tavoitteellista sinun urasi suhteen ja tavoitteellista yhteisen, jaetun vision saavuttamiseksi. Tavoitteet eivät pyöri oman hyvinvoinnin osaoptimoinnin keskiössä, vaan kytkeytyvät koko alan ja kulttuurin kehitykseen sekä hyvinvointiin. Kun suomalainen tanssimusiikki- ja paritanssikulttuuri voi hyvin, me voimme hyvin, sinä voit hyvin. Tämä tarkoittaa sitä, että kumpikin osapuoli on valmis tekemään hartijavoimin töitä yhteisten tavoitteiden eteen. Rantalavaviihteellä laatu korvaa määrän. Rantalavaviihteellä ei ole yhtäkään artistia, jonka urakehitykseen ei pystytä sitoutumaan ja jonka eteen ei pystytä panostamaan sataprosenttisesti. Kuten edellä totesimme, artistit ovat oman artistiutensa ja musiikillisen urakaarensa eri vaiheilla. Tämän ymmärtäen, näemme jokaisen artistin aina yksilönä, jolla on yksilölliset tarpeensa myös artistina, taiteilijana ja työntekijänä. 


Jos tunnet, että sinulla on annettavaa suomalaisen tanssimusiikki- ja pa­ri­tans­si­kult­tuu­rin elinvoimaisuuden edistämiseksi, aloita lukemalla Rantalavaviihteen Missio, Visio ja Arvot. Mikäli haluat kulkea kohti samaa visiota ja pystyt samaistumaan sekä jakamaan Rantalavaviihteen arvot, voit jatkaa lukemista tästä eteenpäin. 

iStock-1206053494_pienennetty.jpg-me

Prosessi

Suomi on pullollaan loistavia, taitavia artisteja ja taiteilijoita. Totuus on, että markkinat ovat ostajan ja tarjontaa on reilusti enemmän kuin kysyntää.  Jotta tilanne pystytään kääntämään siten, että markkina kasvaa ja yhä suuremmalle joukolle taiteilijoita avautuu työmahdollisuuksia, jokaisen kulttuurialaa omalta osaltaan rakentavan artistin kehittymiseen vaaditaan aktiivista, systemaattista ja tavoitteellista tekemistä. 


Tähän tekemiseen Rantalavaviihde sitoutuu ja tästä syystä Rantalavaviihde fokustaa voimavaransa sekä resurssinsa selkeästi kolmen eri profiilin jakolinjan artisteihin, jotka kaikki vaativat hieman erityyppisen lähestymiskulman.


A. Sinä paikkasi vakiinnuttanut artisti, jolla markkoinoiden imu on valmiiksi olemassa vahvana.

Sinulle tarjoamme manageripalvelut ja proaktiivista myynti- ja markkinointityötä sekä henkilöbrändin terävöittämistyötä. Systemaattista urakehitystä ja sen aktiivista seurantaa varmistaaksemme jatkuvan kehittymisen ja estääkseemme tähden himmenemisen. Mahdollisuuden olla osana jotain itseämmekin suurempaa, rakentamassa koko alan ja kulttuurin kehitystä Rantalavaviihteen tiimissä. 

 

B. Sinä uusi, nouseva, urasi alkuvaiheessa oleva artisti.

Sinulle tarjoamme henkilökohtaisten vahvuuksien kartoitustyön ja suunnitelman niiden tehokkaimpaan hyödyntämiseen yh­teis­työ­ver­kos­toam­me hyödyntäen. Manageripalvelut sekä aktiivista myynti- ja markkinointityötä. Systemaattista urakehitystä ja sen aktiivista seurantaa kehittäksemme sinut yhdessä kategorian A artistiksi. Mahdollisuuden olla osana jotain itseämmekin suurempaa, rakentamassa koko alan ja kulttuurin kehitystä Rantalavaviihteen tiimissä.


C. Sinä aikanaan A-kategoriaan kuulunut artisti, jonka tähti on syystä tai toisesta himmentynyt.

Sinulle tarjoamme henkilökohtaisen ura- ja kehitystarpeen kartoitustyön ja suunnitelman niiden paikkaamiseksi yh­teis­työ­ver­kos­toam­me hyödyntäen. Manageripalvelut sekä aktiivista myynti- ja markkinointityötä. Systemaattista urakehitystä ja sen aktiivista seurantaa palauttaaksemme sinut kategorian A artistiksi. Mahdollisuuden olla osana jotain itseämmekin suurempaa, rakentamassa koko alan ja kulttuurin kehitystä Rantalavaviihteen tiimissä.
Mikäli pääsit lukemisessasi tänne asti ja näet itsesi kuuluvan johonkin yllä mainituista ryhmistä. Sitten vain Sannaan yhteyttä: sanna.latva@rantalavaviihde.fi 

Jos al­ku­kar­toi­tus­vai­hei­den jälkeen uskomme sinuun - Tervetuloa Rantalavaviihteen perheeseen!

Yh­teys­tie­dot:

Rantalava Oy, Rantalavaviihde

3187196-8 


Mäntytie 9

66400 Laihia

+358 44 988 8653

myynti@rantalavaviihde.fi  

Las­ku­tus­tie­dot:

VERKKOLASKUT:

Y-tunnus: 3187196-8 Verkkolaskuosoite: 003731871968 Operaattorin tunnus:(Säästöpankki): ITELFIHH


SÄHKÖPOSTILASKUT: Sähköpostiosoite: invoices@rantalavaviihde.fi


PAPERILASKUT: 

Saaja: Rantalava Oy 

Y-tunnus: 3187196-8 


Osoite: 

Mäntytie 9,

66400 Laihia

Demot:

Etsimme jatkuvasti artisteillemme uusia biisejä esitettäväksi ja levytettäväksi.

Mikäli sinulla on vapaana olevia demoja, voit lähettää niitä meille osoitteeseen:

demot@rantalavaviihde.fi