19.2.2021iskelmä, tanssi, tanssilavakulttuuri, strategia, rantalavaviihde, yhteistyö

Uusi tanssi- ja is­kel­mä­musiik­kiin fo­kusoi­tu­nut toimija alkaa to­teut­ta­maan stra­te­gi­aan­sa koko pa­ri­tans­si­kult­tuu­rin sekä sen ar­vo­ket­jus­sa toimivien tahojen elin­voi­mai­suu­den el­vyt­tä­mi­sek­si

”Kun yh­teis­kun­ta palaa pit­kä­kes­toi­sen häi­riö­ti­lan jälkeen takaisin nor­maa­liin jär­jes­tyk­seen­sä, on samalla oikea aika aloittaa tans­si­la­va­kult­tuu­rin uusi aikakausi. Tans­si­la­va­kult­tuu­ri 5.0”

Laihia 19.2.2021 – Pohjanmaalla vuoden 2021 alussa perustettu Rantalavaviihde alkaa toteuttamaan systemaattisesti strategiaansa tanssimusiikki- ja pa­ri­tans­si­kult­tuu­rin palauttamiseksi takaisin vuosittain voimakkaasti kasvavaksi, vetovoimaiseksi viihde- ja vapaa-ajan muodoksi.


Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan vielä 90-luvulla vajaa neljännes kansasta harrasti tanssilavoilla käyntiä. 2017 määrä oli tipahtanut jo 7%: iin. Ihmiset ovat kadottaneet lavatanssit, mutta nyt on aika löytää ne takaisin. 1981 jälkeen syntyneet milleniaalit ja 1996 jälkeen syntynyt Z-sukupolvi vaativat rakenteellisesti hieman eri asioita kuin vanhemmat sukupolvet ja näihin koko alan pitää pystyä vastaamaan. Tämän lisäksi, vaikkakin tv:n tanssiohjelmat ja aktiiviset tanssikoulut ovat nostaneet kiinnostusta tanssiharrastusta kohtaan, kynnys kotisohvalta kymmenien kilometrien päässä sijaitsevalle lavalle kaupungistuvassa yhteiskunnassa on tällä hetkellä aivan liian korkea. Kulttuurin uudistaminen ei tarkoita kuitenkaan kulttuurille ominaisten perusrakenteiden romuttamista, vaan pikemminkin ajalle ja kuluttajakunnalle ominaisten sekä välttämättömien elementtien muokkaamista ja lisäämistä. Kaikkien ihmisten tulee voida harrastaa tanssia tasavertaisesti riippumatta mistään yksilön ominaisuudesta.  Tanssiosaaminen yleisesti mielletään edelleen kuuluvan yleissivistykseen ja vuonna 2017 lavatanssit liitettiin elävän kulttuuriperinnön luetteloon muun muassa suomalaisen saunan rinnalle.


Vallitseva terveyden ja hyvinvoinnin globaali megatrendi tukee erinomaisesti tanssi- ja tans­si­la­va­kult­tuu­rin positiivista kehityssuuntausta sekä potentiaalia. Tanssiminen on yksi parhaista liikkumisen muodoista. Kaloreita kuluu 250–800 kilokaloria tunnissa ja askeleita illan aikana kertyy yli 8000. Terveyden näkökulmasta tanssi vaikuttaa tutkitusti myös erittäin positiivisesti henkiseen hyvinvointiin. Tässä yhteiskunnan tilanteessa, jossa yhtä ihmisen suurimmista perustarpeista on hyvin voimakkaasti ja pitkäkestoisesti rajoitettu, ihmiset kaipaavat sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa – muutoin kuin digitaalisesti.


Rantalavaviihteen taustavoimana vaikuttaa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin huippusuosioon nousseen alkoholitislaamon johtohahmoihin kuuluva Jani Kujala. Kujalalla on myös kokemusta esiintyvänä taiteilijana 13 vuoden ajalta laulusolistin roolissa. Toinen perustajista, Rantalavaviihteen operatiivinen johtaja, musiikkimanageri Sanna Latva vastaa Rantalavaviihteen päi­vit­täis­toi­min­nas­ta. Sannalla on lisäksi kokemusta 19 vuoden ajalta aktiivisena lavatanssijana.


”Taustatekijät aktiivisen harrastuksen aloittamisen kynnykseen sekä toimenpiteet kynnyksen madaltamiseksi ovat tiedossa. Nyt tarvitaan vain määrätietoista työtä. Avainasemassa on alan toimijoiden yhteistyö. Systemaattinen ja määrätietoinen tekeminen yhteen hiileen puhaltaen. Rantalavaviihteen tarjonta keskittyy ohjelma- ja ta­pah­tu­ma­pal­ve­lui­den tarjoamiseen tanssipaikoille. Artisti on meille perhettä, mutta myös palvelutuote, johon panostamme ja jota voimme suurella ylpeydellä tarjota asiakkaillemme. Meidän on sijoitettava siihen, että tuote on ja pysyy hyvänä sekä kiinnostavana läpi ajan. Tämä on sijoitus artistin itsensä, Rantalavaviihteen ja koko alan tulevaisuuteen.


Tanssijärjestäjä ei halua ostaa artistia, vaan hän haluaa ostaa elävän musiikin pal­ve­lu­koko­nai­suu­den, joka tuo ihmisiä mahdollisimman paljon yhteen nauttimaan ja kokemaan. Tämän vuoksi artistin vetovoimaisuus ja osa tapahtuman mark­ki­noin­nil­li­sis­ta toimenpiteistä on järjestäjän lisäksi myös Rantalavaviihteen suurena intressinä. Artisti tarvitsee sparraajan ja tanssien järjestäjä tarvitsee sparraajan – se on Rantalavaviihde.


Kun yrityksen strategiaa alettiin luomaan ja lii­ke­toi­min­taym­pä­ris­töä sekä alan arvojärjestelmää arvioimaan, niin hyvin varhaisessa vaiheessa kirkastui se seikka, että mikäli alamme tuijottamaan ainoastaan omaan napaamme, meidän liiketoimintamme lähtee lentoon kuin Eddie Edwardsin hyppy Oberstdorfin suurmäen nokalta - Täynnä intoa, mutta lasit huurussa ja täysin ilman kunnollisia perustuksia se loppuu kuin kanan lento. Tällä hetkellä, kun markkinat eivät kasva, toiminta on nollasummapeliä. Ala tarvitsee yhteistyötä, ei keskinäistä kilpailua. Siksi markkinan kasvattaminen on Rantalavaviihteellä otettu seuraavan kol­mi­vuo­tis­stra­te­gian pääfokukseen. Suomi on pullollaan loistavia, taitavia artisteja ja taiteilijoita. Totuus on, että markkinat ovat ostajan ja tarjontaa on reilusti enemmän kuin kysyntää. Jotta tilanne pystytään kääntämään siten, että markkina kasvaa ja yhä suuremmalle joukolle taiteilijoita avautuu työmahdollisuuksia, jokaisen kulttuurialaa omalta osaltaan rakentavan artistin sekä tanssiviihdettä tarjoavien toimijoiden kehittymiseen vaaditaan aktiivista, systemaattista ja tavoitteellista tekemistä.” toteaa Rantalavaviihteen perustaja ja toimitusjohtaja Jani Kujala.


Ohjelma- ja ta­pah­tu­ma­pal­ve­lui­den ohella Rantalavaviihde kehittää ja tuo käytäntöön myös uusia alan kehitystä tukevia tuotteita ja palvelutuotteita yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.

footer_siders2.jpg-me
JanijaSiders%205_korkein.jpg-me

Jani Kujala

Toimitusjohtaja, Rantalava Oy

Kommentit

Yh­teys­tie­dot:

Rantalava Oy, Rantalavaviihde

3187196-8 


Mäntytie 9

66400 Laihia

+358 44 988 8653

myynti@rantalavaviihde.fi  

Las­ku­tus­tie­dot:

VERKKOLASKUT:

Y-tunnus: 3187196-8 Verkkolaskuosoite: 003731871968 Operaattorin tunnus:(Säästöpankki): ITELFIHH


SÄHKÖPOSTILASKUT: Sähköpostiosoite: invoices@rantalavaviihde.fi


PAPERILASKUT: 

Saaja: Rantalava Oy 

Y-tunnus: 3187196-8 


Osoite: 

Mäntytie 9,

66400 Laihia

Demot:

Etsimme jatkuvasti artisteillemme uusia biisejä esitettäväksi ja levytettäväksi.

Mikäli sinulla on vapaana olevia demoja, voit lähettää niitä meille osoitteeseen:

demot@rantalavaviihde.fi